Стартира проект "Отново на работа"

На 19.02.2020г. стартира проект "Отново на работа". Проекта е създаден да отговори на нуждите на зависимите, лекуващи се в поддържащи програми, да повишат ресурсите си в намиране и стартиране на работа. Проект "Отново на работа" е финансиран по Фонд Активни граждани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.