Излезе първи брой на списание "Отворени врати"

Излезе първи брой на списание "Отворени врати"

Излезе първи брой на списание "Отворени врати". Списанието се издава по проект "Отворени врати" към сдружение "Доза обич", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финасовия механизъм на Европияското икономическо пространство 2009-2014г. /www.ngogrants.bg/