Състоя се първата пресконференция по проект "Отворени врати"

Състоя се първата пресконференция по проект "Отворени врати"

На 8 април 2015г. от 10,00 часа в сградата на Бизнес инкубатор - Бургас се състоя първата пресконференция по проект "Отворени врати" към сдружение "Доза обич". Проектът е финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство 2009-2014г. /www.ngogrants.bg/

На представители на медиите бяха представени целите на проекта, а именно овластяване на уязвими групи за включване в ХИВ/СПИН превенцията, посредством иновативни дейности, насочени към работа в общността, ангажиране на широка общественост, както и формиране на местни практики за превенция на ХИВ.

Проектът е с продължителност 12 месеца, през които да се повиши ресурса на целевите групи за овластяване и включени във всички нива на ефективната ХИВ превенция на територията на Област Бургас.

Тук може да видите част от отразените отзиви от преконференцията:
http://www.focus-news.net/news/2015/04/08/2048512/v-burgas-sdruzhenie-doza-obich-predstavi-proekt-otvoreni-vrati.html
http://www.burgasnovinite.bg/Doza-obich-proekt-Otvoreni-vrati.html