Първа среща на Съвета за наблюдение по проект "Отворени врати"

Първа среща на Съвета за наблюдение по проект "Отворени врати"

На 8 април /сряда/ 2015 г. ще се проведе първа среща на Съветът за наблюдение по проект "Отворени врати" на сдружение "Доза обич", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г. 

Целта на Съвета за наблюдение по проекта е да се обединят заинтересованите страни в областта на ХИВ превенцията с възможност да приемат, допълват иотхвърлят текущи дейности по проекта, като по този начин се обезпечи ефективната работа по проекта и неговата прозрачност. Членове на Съвета са представители на различни институции, местна власт и НПО, ангажирани в сферата на ХИВ превенцията.

Срещата ще се проведе от 10,30 часа в сградата на Бизнес инкубатор - Бургас.