Прессъобщение: Стартира проект "Отворени врати", насочен към социално включване и овластяване на уязвими групи

Прессъобщение: Стартира проект "Отворени врати", насочен към социално включване и овластяване на уязвими групи

На 08 Април 2015г. в 10.00ч. в сградата на Бизнес инкубатор – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 28, ще бъде проведена пресконференция за стартиране на Проект „Отворени врати“ към Сдружение „Доза Обич“ Бургас.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо Пространство 2009-2014г. - www.ngogrants.bg

Основни целеви групи и участници по проект „Отворени врати” са мъжете, които правят секс с мъже, хората, които инжекционно употребяват психо - активни вещества и комерсиалните секс работници.

Проект „Отворени врати” цели да овласти уязвимите групи за включване в превенцията на ХИВ/СПИН на ниво: справяне в общността, ангажиране на широката общественост и формиране на местни практики за превенция.

В резултат на проекта ще е повишен ресурса на рисковите групи, ще бъдат овластени и включени на всички нива представители в адекватната ХИВ превенция на територията на град Бургас.

Проект „Отворени врати” стартира активно работа в началото на месец Декември 2014 година и ще продължи 12 месеца.