Приключи процедурата за избор на изпълнител по проект BG 05/830 „Отворени врати“ към Сдружение „Доза обич“ гр. Бургас, финансиран по програма за подкрепа на НПО в България по Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014г.

Приключи процедурата за избор на изпълнител по проект  BG 05/830 „Отворени врати“ към Сдружение „Доза обич“ гр. Бургас, финансиран по програма за подкрепа на НПО в България по Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014г.

Приключи процедурата за избор на изпълнител, чрез минимум три оферти за организиране на събития в рамките на проект  BG 05/830 „Отворени врати“ към Сдружение „Доза обич“ гр. Бургас, финансиран по програма за подкрепа на НПО в България по Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014г.

След удължаване на първоначалния срок  за подаване на оферти назначената за целта комисия, разгледа подадените предложения и по критерий „най-ниска цена“ реши изпълнението на поръчката да се възложи на НК Софтуер ООД– гр. Бургас.
Фирмата ще изпълни поръчката според офертата си - в рамките на  11 420 лв. Срокът за изпълнение е до 30 октомври 2015г.