ПОКАНА

ПОКАНА

 П О К А Н А За участие в избор на изпълнител, чрез минимум три оферти за Организиране на събития - „Обучения за лидери”, „Групи за самопомощ“, ”Работни срещи и семинар” и „Срещи на Управителния съвет“. Конкурсът и дейностите се осъществяват в рамките на проект BG05/830 „Отворени врати” на Сдружение „Доза обич“ гр. Бургас, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

1. Обща прогнозна стойност: 11 531.40 лева /единадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и четиридесет стотинки/ с включено ДДС.

2. Критерий за оценка: Най-ниска цена.

Срок за получаване на офертите: 07.01.2015г.

Необходимите документи за кандидатстване може да получите чрез изпращане на заявка, чрез електронна поща или чрез този сайт /меню контакти/. Приложенията включват:

Приложение 1.-  Документация, относно предмета на поръчката и условия за изпълнение при подаване на оферта

Приложение 2. - Формуляр за предоставяне на оферта

Прилоежие 3. Проекто договор

 

 Ще се радваме и ще очакваме получаването на Вашата оферта.

Краен срок за получаване на офертата е 17ч. на 07.01.2015г.