Разработки


„Насоки за добра практика в намаляването на вредите от употребата на наркотични вещества”
-
 София 2008г.
Изготвил екип в състав: Анна Любенова - Фондация „Инициатива за здраве”, Антоанета Радева - Сдружение „Доза обич”; Виолета Богданова - Национален център по наркомании; Елена Янкова -  Фондация „Инициатива за здраве”; Маринела Радева - Национален център по наркомании; Д-р Цвета Райчева - Национален център по наркомании; Цветана Якимова - Министерство на здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.


„Доклад от оценъчно изследване на ефективността на дейността на Сдружение „Доза обич” - Бургас, 2004
Изготвил екип в състав: Cas Barendregt - IVO, Антоанета Радева - Сдружение „Доза обич”, Атанас Луизов

ПРАКТИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА 

 
„Аутрич работа по намаляване на щетите сред инжекционно употребяващи наркотици” - София 2004 г.
Изготвил екип от представители на: Фондация „Инициатива за здраве; Фондация „Панацея"; Сдружение „Доза обич”; Фондация „Плевен 21 век”

 „Ръководство за работа в дроп-ин център” 
Изготвил: Антоанета Радева - Сдружение „Доза обич”

СТАТИИ


„Иновативни методи, доказали се като добри практики в сферата на наркоманиите и директната работа с употребяващи наркотични вещества”
Изготвил: Антоанета Радева
Сборник доклади: „Университетското образование по социална робота в България в контекста на европейските стандарти” гр. Бургас /14.04 - 15.04.2006 г./

”Влиянието на дискриминацията при предлагащите сексуални услуги върху здравния и социалния им статус.”
Изготвил: Антоанета Радева
Сборник доклади: „Предизвикателства и парадокси пред социалната работа в годината на равните възможности” гр. Бургас /04.05 - 05.05.2007г./