Финансиращи организации


Организации с чиято финансова подкрепа работи Сдружение „Доза обич” в миналото или към момента са: