Партньори


Пратньори в дейността на Сдружение „Доза обич” са:Национални структури
 • Министерство на здравеопазването  www.aidsprogram.bg
 • Министерство на правосъдието
 • Национален център по наркомании  www.ncn-bg.org

 

Регионални държавни структури

 • Общини - Бургас, Несебър, Приморско, Карнобат, Нова Загора и други
 • ОДП - Бургас, Сливен, Ямбол
 • Затвора Бургас
 • Пробационна служба гр. Бургас
 • Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас
 • Общински превантивно - информационен център

Лечебни и диагностични структури

 • РЗИ - Бургас
 • ОПФЗБ - Бургас
 • ОКВД - Бургас
 • ОДПЗС - Бургас
 • Метадонови програми в гр. Бургас
 

Учебни заведения

 • Бургаски Свободен Университет
 • ВХТИ - „Асен Златаров“
 • Училищни структури


Бизнес структури

 • РОТАРИ КЛУБ гр. Бургас
 • Фирми, подпомагащи дейността ни

Неправителствени организации

 • БЧК/БМЧК
 • Информационно-консултативен център за психично здраве
 • Сдружение „Равновесие“
 • Фондация „Инициатива за здраве“
 • Каритас
 • Областен Ромски Съюз
 • Други НПО на местно, национално и международно ниво