Минали проекти


„Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни инфекции, сред употребяващи наркотици”
Времева рамка: 2000 - 2004г.

Финансираща организация: Фондация „Отворено Общество“

„Превенция на ХИВ/СПИН и други ППИ, сред комерсиални секс работници”
Времева рамка: 2000 - 2004г.
Финансираща организация: Фондация „Отворено Общество“

„От първи стъпки към професионализъм”
Цел: Адаптиране на работата по намаляване на вредите, сред употребяващи наркотици в България към европейските стандарти.

Времева рамка: 2004 - 2005г.
Водеща организация:  Фондация „Инициатива за здраве”- София.
Финансираща организация: Европейска комисия

Проект „Целувката на дракона”
Цел: Намаляване на вредите от употреба на наркотици и популяризиране на "рейв" мисията.

Времева рамка: 2004г.
Партньори: „Medicines du Monde - Белград, Сърбия; SPICA” - Загреб, Хърватска; „LIM-PID” - Скопие, Македония; „EMPRONA” - Нови Сад, Сърбия.
Водеща организация: „Medicines du Monde” - Париж, Франция.

„Намаляване на вредите, сред групи практикуващи рисково поведение”
Цел: Подобряване на риск мрежата за България, Бургас по дейностите на аутрича, сред групи практикуващи рисково поведение.

Времева рамка: 2004г. - 2006г.
Финансираща организация: PSI - Румъния

Организационно развитие на Сдружение „Доза Обич“
Цел: Повишаване ресурсите за самоуправление и стратегическо планиране на екипа към Сдружение „Доза обич” по програма “Ефективност и ефикасност за промяна”.

Времева рамка: 2006г.
Финансираща организация: ФРГИ

„Разширяване на мрежата за координирани и ефикасни действия по ХИВ/СПИН превенция сред ИУН и техните сексуални партньори”
Цел: Превенция предаването на ХИВ/СПИН и други инфекции при високо рискови групи и техните партньори на територията на проекта.

Времева рамка: 2006 - 2009г.
Сдружение Доза Обич е сътрудничещ парньор по проекта.

„Спаси живот”
Цел: Намаляване случаите на свръхдоза сред употребяващите наркотици. Проектът се осъществи в контекста на понижаването на вредите от употреба на наркотици.

Времева рамка: 2008 - 2009г.
Водеща организация: Фондация „Инициатива за здраве” - София.

„Грозното пате”
Цел: Позитивиране на усилията за здравословен начин на живот, посредством повлияване поведенческите нагласи и норми в общността на жени в млада възраст, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане.

Времева рамка: 2008г.
Финансираща организация: Български фонд на жените

„Психично здраве и ХИВ/СПИН”
Цел: Поставяне на акцент върху спецификата на връзката между ХИВ положителния статус и психичното здраве на индивида. Професионалния поглед разглежда психичното здраве, като една от евентуалните причини за заразяване с вируса на ХИВ/СПИН и обратно ХИВ положителния статус, като предпоставка за дисбаланс на психичното здраве.

Времева рамка: 2008г.
Водеща организация: Глобална инициатива в Психиатрията.

„Ефективни студентски практики в партньорство с НПО”
Цел: Осигуряване на реален практически стаж и квалификация на студентите по социална работа в различни тематични области. Изработване на ръководства за адекватни и актуални методики за повишаване уменията и знанията на студентите.
Времева рамка: 2009 - 2010г.
Водеща организация: Бургаски Свободен Университет

„Подобряване на контрола на туберкулоза в България"
Цел: Адекватна превенция на рисковете от туберкулоза сред целевите групи и своевременната им мотивация за лечение.
Времева рамка: от 2008г. до 2012 г.
Финансираща организация: Глобален фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването

„Иновативни подходи за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред комерсиални секс работници”  
Цел: Намаляване на уязвимостта към ХИВ и СПИ на секс работници, предлагащи сексуални услуги в интернет.
Времева рамка:  2013 г.
Финансираща организация: Община Бургас

„Жени, употребяващи инжекционни наркотици и ХИВ/СПИН”  
Цел: Намаляване уязвимостта на жените, инжекционно употребяващи наркотици по отношение на ХИВ/СПИН и овластяването им в грижа за себе си.
Времева рамка:  2013 г. 
Финансираща организация: Община Бургас

„Овластяване на публично здравната система и гражданското общество в борбата с епидемията от туберкулоза сред уязвими групи”
Цел: Превенция на ИУН и ХИВ-свързаната ТБ епидемия чрез овластяване на здравната система и гражданското общество и подобряване на сътрудничеството между различните изпълнители в сферата на ТБ превенцията. 
Времева рамка: от 2011г. до 2014 г.
Водеща организация: National Institute for Health, Tallin, Estonia.
Сдружение "Доза Обич" е партньор с организации от Румъния, Латвия, Литва, Финландия и Естония.
Финансираща организация: Изпълнителна агенция за здраве и потребители /EAHC/ към Европейската комисия

Погрижи се” 
Цел: Намаляване на уязвимостта към ХИВ и СПИ на секс работниците, посредством овластяването им в грижа за себе си и другите. 
Времева рамка:  2014 г.
Финансираща организация: Община Бургас

„Жени и ХИВ/СПИН”  
Цел: Намаляване уязвимостта на жените, инжекционно употребяващи наркотици по отношение на ХИВ/СПИН и овластяването им в грижа за себе си.
Времева рамка:  2014 г. 
Финансираща организация: Община Бургас

Отворени врати”
 
Цел: Социално включване и овластяване на уязвими групи.
Времева рамка:   2014 - 2015 г.
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014 г.