Настоящи проекти

„Отново на работа” 
Цел: Проект "Отново на работа" е създаден за да отговори на нуждите на зависимите, лекуващи се в поддържащи програми да повишат ресурсите си в намиране и стартиране на работа. 
Времева рамка: от 2020г. до момента. 
Финансираща организация: Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г. Фонд Активни Граждани 

„Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни инфекции, сред употребяващи наркотици”
Цел:
Понижаване на вредите от употребата на наркотични вещества и повишаване на цялостния здравен и социален статус на клиентите.
Времева рамка: от 2004г. до момента.
Финансираща организация: Глобален фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването

„Превенция на ХИВ/СПИН и други СПИ, сред комерсиални секс работници”
Цел:  Намаляване на уязвимостта по отношение на ХИВ/СПИН сред проституиращите мъже и жени с пълен пакет превантивни услуги.
Времева рамка: от 2004г.  до момента.
Финансираща организация: Глобален фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването 

 “Превенция на здравния риск от ППИ и други инфекции, сред лишените от свобода”
Цел: Превенция на здравния риск от ППИ и други инфекции, като се повиши здравния статус и информираност на лишените от свобода.
Времева рамка: от 2004г - до момента.

„Консултативен Център за употребяващи наркотични вещества”
Цел: Осигуряване на адекватен отговор за употребяващите ПАВ, алкохол и хора с хазартна зависимост, техните близки, посредством предоставяне на алтернатива и повишаване на достъпа до програми и услуги за лечение.
Времева рамка: от 2007г.  до момента. 
Финансираща организация:  Доброволно

„Превенция на ХИВ/СПИН сред МСМ”
 
Цел: Намаляване уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ).
Времева рамка:  от 2010г. до момента.
Финансираща организация: Глобален фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването

„Bumblebees”
Цел: Развиване на иновативна  практика за понижаване на  рисковете от употребата на синтетични наркотици и промоция на безопасния нощен живот в страната.
Времева рамка:  2014 - 2016 г.
Водеща организация: Сдружение "Доза обич" 
Партньор е Швейцарска здравна Фондация РАДИКС/Инфодрог
Финансираща организация: Българо-швейцарска програма за сътрудничество.