Научно-изследователска дейност


Към настоящия момент насоките на дейностите, които се осъществяват са две, а именно:
  • Осъществяване на социологически проучвания сред целевите групи, с цел повишаване на качествотото на предлаганите услуги.
  • Изготвяне на материали, подобряващи качеството на работа на професионалистите и повишаващи сензитивността на обществото.
 
Предлагани услуги/Дейности:

 

Услуги за професионалисти и широка общественост: