Комерсиални секс работници


      Сдружение „Доза обич“ работи с комерсиални секс работници от 2001 г. Целта на работата е предоставяне на социални и здравни алтернативи на хората предлагащи платен секс. Работните аспекти са два:
  • Здравен аспект - съхраняване на добър здравен статус и мотивиране в грижа за себе си и другите.
  • Психо-социален аспект - повишаване на социалната компетентност на комерисалните секс работници и намаляване на вредните последствия от предлагането на секс услуги, в психо-социален план.

 

Предлагани услуги:

Услуги за професионалисти: