ХИВ/СПИН


      Сдружение „Доза обич“ работи по проблемите на ХИВ/СПИН от самото си създаване през 1999 г.
Към настоящия момент акцентите на дейностите, които се осъществяват са в две насоки:
 • Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни и сексуално предавани инфекции сред хора с рисково поведение.
 • Интервенции и подобряване на фунционирането сред хора, живеещи с ХИВ/СПИН.


Основни целеви групи:

 • хора, инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/;
 • комерсиални секс работници /КСР/;
 • мъже, които правят секс с мъже /МСМ/;
 • хора, лишени от свобода;  
 • лица с позитивен ХИВ статус.

Предлагани услуги:
 • Поддържане на дроп-ин център за лица употребяващи наркотични вещества;
 • Поддържане на център за здравна превенция и социална подкрепа сред комерсиални секс работници;
 • Поддържане на здравно информационен център за мъже, правещи секс с мъже;
 • Поддържане на аутрич програма;
 • Предоставяне на консумативи за безопасен секс;
 • Предоставяне на материали за безопасна употреба на психоактивни вещества;
 • Предоставяне на възможност за безплатно и анонимно тестуване за ХИВ/СПИН;
 • Предоставяне на здравни консултации, с цел намаляване на уязвимостта към ХИВ/СПИН на хора с рисково поведение;
 • Предоставяне на психо-социално консултиране, с цел поддържане на стабилен социален и здравен статус на лица с рисково поведение;
 • Водене на случай;
 • Посредничество с институции;
 • Предоставяне на възможност за нормално и подобрено функциониране на хората, живеещи с ХИВ/СПИН;
 • Осигуряване на подкрепа за поддържане на достоен живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Услуги за професионалисти и широка общественост:
 • Организиране и участие в обучения /на местно, регионално и национално ниво/ по проблемите на ХИВ/СПИН;
 • Организиране и участие в кампании сред широка общественост, насочени към превенция на ХИВ/СПИН;
 • Изграждане на мрежа за ограничаване на разпространението на ХИВ/СПИН.