Начало


ВИЗИЯ на Сдружение “Доза обич”:

     Свобода на избор за уязвимите групи в гражданско общество, даващо равен шанс за благополучие в социален, здравен и правен аспект.

МИСИЯ на Сдружение “Доза обич”:
    Сдружение “Доза обич” е неправителствена организация обединяваща експерти в областта на наркоманиите и превенция на ХИВ/СПИН.
     Акцентът на дейността е поставен върху здравния, социалния и правния статус на представителите на групи, практикуващи рисково поведение.
     При своето участие в разработването на местни и национални стратегии и програми, екипът разпространява  добри практики. Обучава и мултиплицира опита си сред организации и колеги.
    “Доза обич” е устойчива организация, както във времето, така и в общественото и междуинституционалното пространство.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ЦЕЛИ на Сдружение „Доза обич”:
      Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни и полово предавани инфекции, сред хора с рисково поведение;
     Предоставяне на възможности за нормално и подобрено функциониране на хората живеещи с ХИВ/СПИН;
     Изграждане на  съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита и помощ на употребяващите наркотици;
      Изграждане на съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита и помощ на мъже и жени, предоставящи сексуални услуги срещу заплащане;
      Установяване, мултиплициране и популяризиране на добри практики в контекста на визията, мисията и целите на сдружението.

Предстоящи събития

още

Отминали събития

още